Kopitiam Manjung

Monday, November 22, 2010

SURAH AL-ASR, ISLAM MEMENTINGKAN PENGURUSAN MASA


Assalamu’alaikum wa rahmatullah

Al-’asr dikaitkan dengan Mu’siraat ialah awan yang  perkataan di mana awan akan ‘diperah‘ bagi menghasilkan hujan yang turun dan dapat kita nikmati dalam kehidupan seharian. Atas roh inilah juga kita memahami al-asr atau masa umur yang Allah kurniakan pada kita. 

Apa yang perlu kita buat? 

Kita perlumemerah‘nya sekuat tenaga agar terhasil iman dan amal. Orang yang tidak memerah umurnya akan sentiasa berada dalam kerugian.

Selain itu, Allah menyatakan setelah beriman dan beramal soleh, ia tidak berhenti di situ sahaja. Perlu ada nasihat atas dasar kebenaran dan kesabaran kerana dengan kaedah ini sahajalah, kita akan mampu untuk terus beriman dan beramal. Jika tidak, ia akan mendatangkan kelesuan dan keletihan seterusnya kita gugur dalam lapangan iman amal. Marilah kita sama-sama memerhati makna al-asr yang sebenar-benarnya. Memang ‘amal perlu diusahakan. Ia tidak sepertimana cita-cita kosong (amal – dieja dengan alif mim laam). ‘Amal (dieja ‘ain mim laam) perlu diberi satu tujahan untuk menjadi realiti. Jangan lagi kita menanti dan menunggu, tetapi tujahkan diri kita agar mampu ber’amal dengan sebenarnya.

Berkenaan tafsir surah ini pula, ianya diturunkan di Mekah dan mengandungi 3 ayat serta merupakan surah terpendek dan paling ringkas dalam Al Quran.
Imam At Tabrani merakamkan bahawa – apabila dua orang sahabat Rasulullah bertemu, mereka tidak akan berpisah melainkan salah seorang membaca surah ini, surah Al ‘Asr dan yang seorang lagi menyampaikan salam.
Keadaan yang paling meruncing dalam minda seseorang adalah di saat mendapati diri terlalu banyak masa terluang tanpa diisikan dengan aktiviti yang bermanfaat dan berguna bagi diri dan orang lain.
Untuk itu, pabila kita mendapati diri kita ini, diri saya dan anda punyai banyak waktu kosong aktiviti, padatkan jiwa semangat berbudi pada diri. Jangan dimanjakan diri pada waktu bekerja siang mencari rezeki ini.
 Pastinya dikebanyakan hari kehidupan kita ini akan ada kebosanan dan kemurungan. Di masa ini jika kita tidak berbuat sesuatu yang bermanfaat, fikiran kita akan melayang dan mula berkhayal akan perkara silam yang segala yang buruk. Dan ini pasti sahaja mengundang ketakutan akan masa hadapan akibat dari buruknya masa lalu.
Nasihatnya jika ada masa terluang, penuhi dengan kerja yang berguna. Jika sebaliknya, ianya seperti perbuatan perlahan-lahan membunuh diri.
Bangunlah dan solatlah, membaca, membersih, mengemas, kemaskan diri dan ruang sekeliling, belajar sesuatu yang baru, mahirkan skil dan baiki sesuatu yang rosak.   Semoga kita menjadi umat yang menjaga masanya!

Ahir kata : Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara
Muda sebelum tua
Sihat sebelum sakit
Kaya sebelum miskin
Lapang sebelum sempit
Hidup sebelum ajal

Sunday, October 31, 2010

Sanggul, pakaian berwarna bagi Muslimah..


Wanita amat tinggi nilainya dalam Islam. Oleh kerana tingginya harga wanita dalam agama ini, maka mereka dijaga dan dipelihara oleh Islam dengan sebaiknya agar tidak tercemar atau dipandang serong. Di sini, saya nyatakan beberapa perkara berikut;


1. Peraturan pakaian wanita dalam ajaran Islam adalah bertujuan memelihara ketinggian nilai wanita dan membezakan mereka dengan wanita-wanita lain yang tidak mementingkan nilai kemuliaan. Serta mengelakkan mereka terdedah kepada gangguan orang atas andaian mereka golongan murahan. Firman Allah: (maksudnya)
“Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman, supaya melabuhkan jilbab (pakaian) mereka ke atas tubuh mereka; cara yang demikian untuk mereka lebih dikenali (sebagai perempuan yang baik-baik) maka dengan itu mereka tidak diganggu. dan (ingatlah) Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani”. (Surah al-Ahzab, ayat 59).
Maka, asas dalam membuat reka fesyen pakaian seorang wanita muslimah hendaklah berteraskan pakaian yang memberikan gambaran yang pemakainya seorang wanita yang baik dan tidak bertujuan menarik nafsu atau meransang lelaki dengan pendedahan, warna yang melampau, rekaan fesyen yang memberikan nilai yang negatif dan seumpamanya.
2. Sebelum kita pergi lebih jauh, wajar kita tahu bahawa dalam kalangan fuqaha (sarjana fekah) ada yang agak ketat pandangan mereka mengenai aurat wanita, dan ada yang sederhana. Bahkan ada yang longgar sehingga menganggap soal jilbab dalam ayat Surah Al-Ahzab di atas hanya berkaitan wanita-wanita Arab sahaja. Ini seperti yang dinyatakan oleh al-Syeikh Muhammad Tahir Ibn ‘Asyur ketika memperkatakan ayat tersebut:
“Ini peraturan yang meraikan kebiasaan Arab. Maka kaum yang tidak memakai jilbab, maka tidak terbabit dengan hukum tersebut” ( Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah, ms 228, al-Basair li Intaj al-‘Ilm).
Ada juga yang ketat sehingga menganggap wanita keseluruhannya aurat; termasuk wajah mereka. Dengan itu golongan ini mewajibkan niqab (purdah). Namun jumhur (majoriti) ulama berpendapat bahawa diri wanita memang tidak boleh didedahkan kepada kepada lelaki bukan mahramnya, tapi dikecualikan muka dan tapak tangan. Dalam Mazhab Hanafi, dilonggarkan sedikit lagi, maka pergelangan kaki diizin. Ini kerana pergelangan kaki sesuatu yang sukar untuk dielakkan terdedah, terutama wanita yang bertugas dengan tugasan tertentu dan pada zaman dahulu pula tidak kecanggihan stokin seperti sekarang.
3. Pada saya, pendapat jumhur (mijoriti ulama) yang menganggap wajah wanita dan tapak tangan bukanlah aurat yang wajib ditutup merupakan pendapat yang kuat berteraskan dalil-dalil yang kukuh. Antara hujah yang kuat dalam hal ini firman Allah dalam Surah al-Nur ayat 31(maksudnya):
“Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan (tubuh) mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka”.
Berpandukan ayat ini pihak jumhur berhujah dengan dua perkara: pertama; maksud “kecuali yang zahir daripadanya” ialah wajah dan tapak tangan. Ini sama seperti yang ditafsirkan oleh Ibn `Abbas, Umm al-Mukminin`Aisyah, `Abdullah bin `Umar, Anas bin Malik, Abu Hurairah, al-Miswar bin Makhramah dan lain-lain. Al-Syeikh al-Albani r.h. mendetilkan perbincangan ayat tersebut dalam kitabnya al-Radd al-Mufhim membukti bahawa muka dan tapak tangan bukannya aurat bagi wanita muslimah dan beliau menyenaraikan riwayat para sahabah yang memegang pendapat ini.
Kedua; ayat di atas menyatakan “dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka”. Allah hanya memerintahkan agar ditutup bahagian dada yang terdedah disebabkan belahan leher baju. Ini bermaksud wanita diperintahkan agar tudung kepala mereka dilabuhkan sehingga menutup bahagian dada yang terdedah kerana belahan leher baju. Bahagian belahan leher yang mungkin mendedahkan dada dan sekitarnya itu perlu ditutup. Ayat ini tidak langsung menyebut agar mereka menutup wajah mereka. Kalaulah wajah itu adalah `aurat, maka sudah pasti ayat ini akan turut memerintahkan agar mereka menutupnya juga. Oleh itu al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi menyebut dalam al-Muhalla: “Ayat adalah dalil bahawa diharuskan membuka wajah, tidak mungkin sama sekali difahami selain dari itu”
4. Adapun sanggul; terdapat hadis Nabi s.a.w. di mana seorang wanita bertanya Nabi s.a.w:
“Wahai Rasulullah! Saya seorang wanita yang mempunyai sanggul yang tebal, apakah saya mesti merongkaikannya untuk mandi junub? Jawab Rasulullah s.a.w: “Tidak! Hanya memadai engkau mencurahkan sebanyak tiga kali, kemudian engkau sirami dirimu dengan air, maka engkau telah bersuci” (Riwayat Muslim).
Hadis ini menunjukkan Rasulullah s.a.w tidak membantah wanita ini mempunyai sanggul yang besar. Bahkan diberikan kemudahan kepada mereka yang bersanggul untuk tidak merongkaikannya ketika mandi wajib.
Gambar Hiasan
5. Adapun pakaian wanita yang berwarna bukanlah satu kesalahan selagi warna itu secara lojik itu tidak membawa kepada pandangan yang serong ataupun buruk terhadap dirinya. Ini kerana wanita pada zaman Nabi s.a.w, bahkan isteri-isteri dan anak perempuan baginda juga memakai pakaian berwarna. Begitu banyak riwayat yang membuktikan hal tersebut. Antaranya apa yang disebut oleh Aishah bint Sa’d:
“Aku melihat enam dari isteri-isteri memakai pakaian mu’asfar (berwarna merah)” (Riwayat al-Baghawi dalam Syarh al-Sunnah).
Mu’asfar bermaksud dicelup dengan ‘usfur iaitu sejenis tumbuhan yang menghasilkan warna merah. Said bin Jubair meriwayatkan bahawa beliau lihat sesetengah isteri Nabi s.a.w bertawaf di Kaabah memakai pakaian mu’asfar (Riwayat Ibn Abi Syaibah). ‘Umar bin Al-Khattab apabila melihat lelaki memakai warna mu’asfar, akan memarahi mereka dan berkata: “Tinggalkan ini untuk wanita” (al-Baghawi dalam Syarh al-Sunnah).
6. Begitu juga “Anas bin Malik melihat Umm al-Kalthum puteri Rasulullah s.a.w memakai selendang daripada sutera bersulam emas” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Ini menunjukkan pakaian jenama mahal, halus dan berwarna yang menawan iaitu keemasan. Dalam riwayat al-Bukhari juga: “Isteri ‘Abd al-Rahman bin al-Zubair datang mengadu kepada ‘Aishah. Kata Aishah r.a: “Dia memakai pakaian berwarna hijau”.
7. Maka kata al-Imam Ibn ‘Abd al-Barr (463):
“Adapun wanita maka ulama tiada perbezaan pendapat bahawa harus mereka memakai warna mu’asfar (merah), mufaddam (tersangat merah), warna ros, merah tanah” (al-Tamhid, 16/123, Muassasah al-Qurtubah).
Apa yang disebutkan ialah warna yang digunakan pada zaman tersebut. Sebahagian warna yang dilarang kepada lelaki, tetap dibenar perempuan. Ada keluasan dalam masalah ini.
8. Maka wanita boleh untuk bersanggul, membuka wajah mereka dan berpakaian berwarna. Asas yang penting yang mesti dijaga hendaklah penampilan mereka tidak memperlihatkan seakan mereka wanita yang kurang baik, atau ‘memburu lelaki’ atau apa yang boleh menimbulkan sangkaan pada kebiasaannya. Warna dan jenis pakaian dinilai berdasarkan kepada anggapan sesebuah masyarakat juga. Di samping ketetapan syarak, apa yang menjadi persepsi sesebuah masyarakat mengenai sesuai fesyen hendaklah diambil kira. Ini berdasarkan ayat tadi: (maksud) ; “cara yang demikian untuk mereka lebih dikenali (sebagai perempuan yang baik-baik) maka dengan itu mereka tidak diganggu”.

- Dr MAZA

Sunday, September 19, 2010

Aku, Lim dan Islam

Aku punya seorang rakan baik dari zaman kanak-kanak. Lim Wei Choon. Sana-sama bersekolah rendah hingga ke peringkat menengah . Selepas SPM. Aku masuk ke Tingkatan 6, manakala Lim dihantar keluarganya melanjutkan pelajaran ke Amerika Syarikat. Kenangan sewaktu kanak-kanak hingga ke zaman remaja terlalu banyak yang dikongsi bersama. Setiap kali hariraya menjelang, Lim pasti berkunjung ke rumah ku untuk menikmati dodol arwah ayahku yang amat digemarinya.
Kadangkala, jika ada kenduri kendara dirumahku, pasti Lim akan turut serta. Aku jarang ke rumahnya kecuali umtuk beberapa sambutan seperti harijadi dan juga Tahun Baru Cina. Aku takut dengan anjing peliharaan keluarga Lim. Dengan Lim juga aku belajar matematik manakala subjek Bahasa Malaysia sering menjadi rujukannya padaku.
Kenangan-kenangan seperti memancing, mandi jeram, ponteng sekolah untuk melihat pertandingan 'breakdance', semuanya kami kongsi bersama-sama. Apa yang ingin kunyatakan ialah, warna kulit dan perbezaan ugama tidak pernah menjadi penghalang persahabatan kami.
20 tahun telah berlalu, Lim telah menetap di Amerika setelah berjaya mendapat Green Card, beliau bekerja disana. Itu yang kuketahui dari kakaknya. Hubungan ku dengan Lim terputus setelah dia melanjutkan pelajaran. maklumlah, dizaman kami dulu tiada internet, email atau telefon bimbit, yang ada cuma sesekali menghantar poskad bertanya khabar. Untuk menulis surat kepada lelaki amat malas kami rasakan.
Suatu pagi. Aku bertembung dengan kakak Lim di pasar , kakaknya memberitahu Lim akan pulang ke tanahair. Dan aku amat terkejut dengan berita yang kudengar dari kakaknya. " He's name is no more Lim Wei Choon. He's now Ahmad Zulfakar Lim since 5 years ago. ..Subhanallah! Syukur Alhamdulillah, rakan baikku telah menemui hidayah dari Allah S.W.T. Memang aku tak sabar untuk berjumpa dengannya lebih-lebih lagi setelah menjadi saudara seagama denganku.
Hari yang kutunggu-tunggu telah tiba, dan petang itu aku berkesempatan bertemu dengan Lim dirumahnya. Ada satu keraian istimewa sempena menyambut kepulangannya. Ketika aku tiba, tetamu sudah semakin berkurangan.
Assalamualaikum w.b.t....Itulah kalimat pertama dari mulutnya, wajahnya sudah jauh berubah, air mukanya amat redup dan tenang. Aku menjawab salam dan berpelukan dengannya dan kami menangis umpama kekasih yang sudah terlalu lama terpisah.
'Ini dia olang memang sudah manyak lama kawan, dari kecik ini dua olang" Ibu Lim menjelaskan pada beberapa orang tetamu yang melihat peristiwa kami berpelukan dan menangis itu. Tetapi aku bukan menangis kerana apa, tetapi kerana amat sebak dan terharu dan sangat bersyukur melihat keislaman rakanku.
Lim mengajak aku duduk dibuaian dihalaman rumahnya untuk berbual-bual. beliau masih fasih berbahasa melayu walau sudah lama berada diperantauan.
Talha, kau kawan baik aku kan? betul tak?...
Memanglah..Kenapa kau tanya macam tu?
kalau kau kawan baik aku, Kenapa kau biarkan aku diseksa?
Sorry Lim. Aku tak faham..diseksa? What do you mean?
Cuba kau fikir, kita ni kawan dari kecil. Aku ingat lagi, rumah kau tu, is my second house. Tapi, mengapalah kau tak pernah ceritakan pada aku tentang Islam? Mengapa aku kena pergi ke US baru aku dapat belajar tentang Islam? Mengapa bukan di Malaysia, negara Islam ni? Dan mengapa aku di Islam kan oleh seorang bekas paderi kristian?
Aku terdiam, kelu tak mampu menjawab. Dan Lim terus berkata-kata.
Kalau betullah kau kawan baik aku, Kenapa kau cuma nak baik dengan aku di dunia saja? kau suka tengok kawan baik kau ni diseksa didalam api neraka?
Kau tahu, kalaulah aku ni tak sempat masuk islam hingga aku mati. Aku akan dakwa semua orang melayu Islam dalam kampung kita ni sebab tak sampaikan dakwah dan risalah Islam pada aku, keluarga aku dan non muslim yang lain.
Kau sedar tak, kau dah diberikan nikmat besar oleh Allah denagn melahirkan kau didalam keluarga Islam. tapi, nikmat itu bukan untuk kau nikmati seorang diri, atau untuk keluarga kau sendiri, kau dilahirkan dalam Islam adalah kerana ditugaskan untuk sampaikan Islam pada orang-orang yang dilahirkan dalam keluarga bukan Islam macam aku.
Aku masih tunduk dan terkata apa-apa kerana sangat malu.
Berdakwah adalah tugas muslim yang paling utama, sebagai pewaris Nabi, penyambung Risalah. Tetapi apa yang aku lihat, orang melayu ni tiadak ada roh jihad, tak ada keinginan untuk berdakwah, macamana Allah nak tolong bangsa melayu kalau bangsa tu sendiri tak tolong ugama Allah?
Aku bukan nak banggakan diri aku, cuma aku kesal..sepatutnya nikmat ini kau kena gunakan dengan betul dan tepat, kerana selagi kau belum pernah berdakwah, jangan kau fikir kau sudah bersyukur pada Allah. Dan satu lagi, jangan dengan mudah kau cop orang-orang bukan Islam itu sebagai kafir kerana kafir itu bererti ingkar. Kalau kau dah sampaikan seruan dengan betul, kemudian mereka ingkar dan berpaling, barulah kau boleh panggil kafir.
Aku menjadi amat malu, kerana segala apa yang dikatakan oleh Lim adalah benar! dan aku tak pernah pun terfikir selama ini. Aku hanya sibuk untuk memperbaiki amalan diri sehingga lupa pada tugasku yang sebenar. Baru aku faham, andainya tugas berdakwah ini telak dilaksanakan, Allah akan memberikan lagi pertolongan, bantuan dan kekuatan serta mempermudahkan segala urusan dunia dan akhirat sesorang itu.
Petang itu aku pulang dengan satu semangat baru. Aku ingin berdakwah! Lim yang baru memeluk Islam selama 5 tahun itu pun telah mengislamkan lebih 20 orang termasuk adiknya. Mengapa aku yang hampir 40 tahun Islam ini (benarkah aku islam tulen) tidak pernah hatta walau seorang pun orang bukan Islam yang pernah kusampaikan dengan serious tentang kebenaran Islam?
Semoga Allah mengampuni diriku yang tidak faham apa itu erti nikmat dilahirkan sebagai Islam.
P/s : sebagai Tauladan.. pernahkah kita sampaikan Islam kepada rakan sekerja, jiran atau mereka yang disekeliling kita.

Sunday, September 5, 2010

Ramadhan Bulan Bermujahadah

Puasa Ramadhan di Fardhuklan pada Tahun kedua Hijrah. Pada tahun tersebut juga berlakunya peperangan pertama dalam sejarah perkembangan Islam iaitu peperangan Badar al-Kubra. Ini jelas menunjukkan suatu siri tarbiah dari Allah kepada Umat Islam dalam membina keimanan, ketakwaan dan sifat pengorbanan dalam diri mereka.. Dengan jumlah tentera yang sedikit dengan kelengkapan perang yang amat sederhana umat Islam telah mengecapi kemenangan yang begitu cemerlang.. Sudah pasti ia adalah pertolongan Allah kerana umat Islam ketika itu memenuhi ciri-ciri yang melayakkan mereka memprolehi pertolongan Allah.

Ketika dalam perjalan pulang dari medan perang Rasulullah s.a.w mengingatkan para sahabat bahawa mereka pulang dari jihad kecil kepada jihad yang lebih besar. Apabila ditanya sahabat nabi s.a.w menjawab jihad melawan Hawa Nafsu.

Balik kepada Puasa, Sesungguhnya Puasa adalah satu makanisme bagi melawan hawa nafsu. Kejayaan melawan hawa nafsu menjadikan umat Islam kuat dan digeruni musuh. Inilah yang dibuktikan dalam peperangan Badar dan siri-siri peperangan lain yang dimenangi oleh umat Islam. Apabila umat Islam mula tunduk kepada hawa nafsu dan cintakan dunia maka akan hilanglah kekuatan dan kemuliaan mereka dan digantikan dengan kehinaan dan ketakutan. Sebagai contoh dalam peperangan Uhud, dua tahun selepas kejayaan dalam peperangan Badar, umat Islam dengan strategi yang begitu ampuh dan persediaan yang lebih baik hampir mengalami kekalahan akibat rasa sayangkan harta dan mengikut hawa nafsu mengakibatkan pasukan pemanah  yang ditugaskan oleh Rasulullah s.a.w mengawasi medan perang meninggalkan amanah  tersebut.

Hari ini, keadaan umat Islam begitu membimbangkan, umat Islam bukan sahaja ketinggalan dari segi kekuatan fizikal seperti ekonomi, penguasaan ilmu pendidikan dan kuasa politik malah umat Islam berada dalam kehinaan di bumi mereka sendiri, rosak dari segi sahsiah dan maruah diri, dibelengu dengan keruntuhan akhlak yang amat dahsyat. Semua ini adalah disebabkan umat Islam menjadikan hawa nafsu dan syaitan sebagai ikutan, menjadikan harta dunia sebagai matlamat  hidup dan membelakangkan segala batas agama dan tuntutan syariat. 

Puasa mendidik dan melatih kita menundukkan nafsu dan syahwat dan meletakkan perintah Allah sebagai keutamaan. Umat Islam dapat meninggalkan makan dan minum pada siang hari, menjauhi perkara yang boleh membatal dan mengurangkan pahala puasa serta meninggalkan keseronokan rehat pada malamnya untuk bangun menunaikan solat, bertadarus  dan qiamullail pada malamnya. Mengikis sifat sayangkan harta kepada banyak bersedekah, menghapuskan sifat sombong dan takbur kepada sifat penyayang dan belas kiasihan kepada anak yatim dan orang miskin. Semua ini dilakukan untuk mencari keredhaan dan pengampunan Allah S.W.T.

Maka dengan sifat-sifat mahmudah dan bekalan ketakwaan kepada Allah sudah pasti umat Islam mapu bangun semula mencapai kemengan yang dijanjikan.. Insya Allah. Marilah kita teruskan bermujahadah pada akhir Ramadhan tahun ini.. anggaplah inilah Ramadhan terakhir bagi kita. Wallahu A'lam

Tuesday, August 31, 2010

Muhasabah Sebelum Berakhirnya Ramadhan

Assalamualikum w.b.t
Alhamdulillah.. dua pertiga Ramadhan telah berlalu. Mudah-mudahan kita memperoleh rahmat dan maghfirah dari Allah S.W.T. Bagi orang mukmin fasa ke tiga ramadhan adalah sangat besar ertinya. Rasulullah s.a.w mengajar umatnya supaya mempertingkatkan amalan di akhir ramadhan ini seolah-olah inilah Ramadhan yang terakhir bagi kita.
Cuma dikesempatan ini mari kita renung dan muhasabah sejenak bagaimana amalan atau ibadah yang telah kita lakukan sebelum ini iaitu sepanjang 20 hari Ramadhan yang lalu. Apakah ia benar-benar memenuhi syarat atau tuntutan untuk diterima Allah sebagai amal soleh.Ada beberapa indikator bagi mengukur kesempurnaan amalan.
1. Niat yang ikhlas
2. Benar dari segi amalannya
3. Dilakukan dengan penuh penghayatan
4. Sabar dalam ketaatan kepada Rabbul Jalil.

1. Niat yang ihklas kerana Allah adalah perkara yang paling asas sebagao syarat sah atau diterima sesuatu ibadah. Ahli fekah meletakkan niat sebagai rukun dalam semua ibadah dan amalan. Nabi s.a.w juga menegaskan perkara ini dalam hadisnya yang masyhur.. mafhumnya "Sesungguh setiap amalan hendaklah dengan niat, dan setiap pekerjaan itu mengikut apa yang diniat..."
oleh itu jangan ada sebab atau faktor lain yang menyebabkan kita melakukan sesuatu ibadah.. lebih-lebih lagi untuk memperlihatkan pada orang lain.

2. Benar dari segi Amalan bermaksud dalam melakukan amalan dan ketaatan kepada Allah hendaklah dipastikan beberapa perkara :
    a.  betul dari rukun dan syarat sahnya.
    b.  tiada sebarang unsur bid'ah sperti kisah dua lelaki yang bertanyakan Aisyah perihal ibadah Rasulullah, lalu salah seorang darinya berkata kan berpuasa sepanjang tahun. dan lelaki kedua enggan berkahwin. Lalu ia ditegah oleh Rasulullah s.a.w.
    c.  Tidak bercampur dengan  perkara yang haram atau maksiat, seperti ramai yang menunaikan puasa tetapi dalam masa yang sama mengabaikan solat fardhu! berniaga atau  mencari rezeki yang halal tetapi tidak menutup aurat dan lain-lain.

3. Dilakukan Dengan Penuh Penghayatan.  Setiap amalan ada sunat, makruh sah dan batalnya. Oleh itu hendaklah dilakukan dengan bersungguh-sungguh dengan menjaga adab dan tertibnya. Sebagaimana dalam ibadah solat, perlu dijaga perkara-perkara sebelum solat seperti kebersihannya, kesempurnaan wudhuknya, begitu juga ketika solat amat penting mengetahui rukun dan syarat sah solat. Bagaimana dengan rukun qaulinya, tajwid bacaan-bacaan rukun dalam solat. Begitu juga dengan ibadah puasa, dipelihara dari melakukan perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa sertamempperbanyakkan amalan yang dituntut.

4.  Bersabar dalam melakukan ketaatan. Sudah pasti dalam melakukan ketaatan kepada Allah S.W.T banyak gangguan, godaan dan kekangan yang berlaku di sekeliling kita. Maka kesabaran amat diperlukan bagi menjamin kelangsungan ibadah tersebut. Sebab itu Allah lebih sukakan yang sedikit tetapi berterusan dan sifat istiqamah dalam  perkara kebaikan.

Mudah-mudahan keempat-empat perkara di atas dapat dijadikan indikator / KPI bagi mencapai ketakwaan yang menjadi matlamat tarbiah Ramadhan ini dan sekiranya ada perkara yang menghalang kesempurnaan atau menyebabkan amalan kita ditolak oleh Allah S.W.T maka kita sama-sama perbaikinya semoga Ramadhan kali ini benar-benar bermakna untuk kita.

Wednesday, August 18, 2010

Ingatkan bulu kambing..rupanya bulu BABI! berhati-hati..

Masyallah...!!!!!
Makin menjadi2 org yahudi hendak menghancurkan umat islam.sudah masanya kita mempertahankan maruah umat islam,tak guna hanya berharap pd pihak berkuasa saja.!!!! Mari semua umat islam kita sama2 mempertahankan maruah & kesucian agama islam.

ALLAHHUAKBAR...ALLAHHUAKBAR.....

Lebih teruk lagi kalau hasil bulu haiwan ini dibuat sejadah hamparan masjid, kopiah, permaidani dan produk untuk kegunaan muslim.

Ingatlah, agenda kafir untuk mempersendakan kesucian agama Islam dan mereka takkan berhenti selagi kita tidak menuruti jalan mereka. Umat islam, berhati-hati..

Tuesday, August 17, 2010

Antara Musim Mengawan Dan Musim Menetas

 
Iklim sosial negara kita kian teruk dan parah . Nilai maruah dan harga diri telah turun semurah sekeping kad prepaid .
Jika seketika dulu dunia dikejutkan oleh tindakan Natalie Dylan dari San Diego USA [ 22 tahun ] melelong daranya dan dibida oleh seorang lelaki Britain dengan harga 2.5 juta pound [ RM 13 juta ] , kemudian Miss Spring [ 17 tahun ] melelong daranya turun pada bidaan serendah RM 1 juta dan Alina Persia [ 18 tahun ] pula menerima bidaan 10 Ribu euro apabila beliau turut melelong daranya .
Tetapi anak - anak gadis Malaysia ada yang melelong daranya dengan mee goreng sepinggan dan kad prepaid sekeping . Demikianlah harga maruah yang semakin susut malah hancur dan binasa .
Apabila maruah dan harga diri boleh dilelong dan digadai semurah itu , apalagi nilai yang ada pada manusia seperti itu untuk dipertahankan . Mereka akhirnya menjadi hamba nafsu yang tidak lagi mengenal syurga dan neraka atau dosa dan pahala . Hidup mereka hanya diabadikan kepada perut dan apa yang berada dibawah perut . Rosak nilai , hancur maruah dan binasa tamadun .
Akhir - akhir ini , negara kita semakin menggerunkan . Sungguh menakutkan apabila statistik jenayah rogol , zina dan buang bayi ini semakin berleluasa seperti tidak menunjukkan tempoh tamatnya. Bermula dengan pergaulan bebas , pil ectasy , dadah , arak , pusat pelacuran , filem porno , laman lucah dan sebagainya sehinggalah sekatan ke atas majlis agama , sekolah agama rakyat [ SAR ] , mengurangkan sukatan pengajian Islam di pusat pengajian tinggi , mengambil tindakan ke atas khatib yang tidak bertauliah telah menyuburkan mungkar dan maksiat yang sedang berleluasa ini .

Saya memerhatikan sejak kebelakangan ini untuk tempoh beberapa tahun seperti menunjukkan satu trend bahawa bulan Julai , August dan Sept adalah bulan yang cukup banyak kes buang bayi dilaporkan dan ditemui . Jika bulan julai , august dan september ini bulan menetas ertinya bulan december sebelumnya adalah musim mengawan . Dalam bahasa mudah , jika bulan julai , august dan september ini adalah bulan buang bayi ertinya bulan december sebelumnya adalah bulan berzina . [ sebab tidak mungkin berzina bulan ini , bulan depan buang bayi ]
Bulan December adalah bulan terakhir bagi setiap tahun menurut kalendar masihi . Biasanya di negara kita akan menyambut kedatangan tahun baru detik 12.00 am 1 january dan sambutan itu akan rayakan dengan pesta - pestaan , konsert hiburan , tari menari sedari awal malam sehingga ke awal pagi esoknya . Tentunya pula pesta - pesta itu akan diserikan lagi dengan arak , pil ectasy , pil kuda dan pelbagai bahan khayal untuk membekalkan tenaga kepada melakukan maksiat semaksima mungkin .
Pengalaman saya meronda bersama dengan skuad Dewan Pemuda PAS Pusat dan negeri - negeri jelas menunjukkan bahawa malam sambutan tahun baru inilah menjadi musim mengawan beramai - ramai atau besar - besaran pasangan - pasangan yang tidak mengenal lagi batas dosa dan pahala . Sebahagian besar mereka adalah remaja atau anak - anak yang mengawan semahunya memuaskan nafsu liar mereka . Akhirnya 7 atau 8 atau 9 bulan kemudian tibalah masa menetas .. Kini kita boleh saksikan bagaimana pesta menetas pula di dada - dada akhbar yang saya yakin akan berkurang sedikit selepas september nanti .
 SANDAKAN [ 3 Julai 2010 ] Mayat seorang bayi perempuan ditemui di tapak pelupusan sampah di Batu 8 Jalan Fook Kim . Sandakan Sabah .
 JOHOR BHARU [ 12 Julai 2010 ] Mayat bayi lelaki yang disimpan di dalam sebuah beg plastik di kawasan semak ditemui oleh orang awam yang melalui kawasan itu . Johor Bharu .
 JOHOR BHARU [ 22 Julai 2010 ] seorang bayi perempuan ditinggalkan dalam sebuah beg berhampiran hentian bas dekat Hospital Sultan Ismail sebelum ditemui seorang pekerja kilang wanita yang sedang menunggu bas di tepi jalan pesiaran Mutiara Emas yang mengesyaki sesuatu apabila melihat sebuah beg bergerak - gerak .
KUALA LUMPUR [ 24 Julai 2010] Mayat bayi perempuan baru lahir yang dibungkus dalam beg plastik ditemui bersama longgokan sampah di Flat Sri KelantanBandar Baru Sentul. Mayat yang masih bertali pusat dan diselimuti dengan kain batik itu ditemui dalam tong sampah oleh pengutip barangan lusuh ketika menggeledah tong sampah di flat itu .
NIBONG TEBAL [ 31 Julai 2010 ] Seorang bayi perempuan yang masih hidup ditinggalkan berbalut dengan plastik dan kertas surat khabar di kaki lima sebuah bangunan kedai di taman Cegar Simpang Ampat .
KUALA LUMPUR [ 6 August 2010 ] seorang bayi perempuan yang baru dilahirkan ditinggalkan dalam sebuah lubang paip dalam longkang berhampiran sebuah stesen minyak di Klang Gate.
GEORGE TOWN [ 9 August 2010 ] Janin bayi lelaki dipercayai digugurkan ditemui seorang lelaki pemungut tin kosong dalam tong sampah di Pasar Borong Pulau Mutiara Jalan Makloom.
TAMPIN [ 10August 2010 ] Tidak sampai 4 jam selepas dilahirkan , seorang bayi perempuan terpaksa menahan sejuk lapar sambil menangis akibat ditinggalkan dihadapan sebuah rumah di Air Kuning Selatan dekat Gemencheh .
TANAH MERAH [ 12 August 2010 ] Bayi perempuan masih bertali pusat dipercayai dibuang sejak seminggu lalu ditemui seorang murid di dalam lubang kumbahan najis di belakang asrama sebuah kolej di bandar Bukit Bunga .
MELAKA [ 12 August 2010 ] Bayi baru dilahirkan dan masih hidup ditemui dalam tong sampah berdekatan pondok kawalan sebuah kilang plastik di Ayer keroh . Bayi perempuan yang masih bertali pusat itu dimasukkan dalam sebuah beg pakaian berwarna hitam sebelum dibuang ke dalam tong sampah.
KELANTAN , MELAKA DAN KUALA LUMPUR [13 August 2010 ] 3 kes lagi pembuangan bayi telah dilaporkan dalam tempoh 24 jam di kelantan , Melaka dan Kuala Lumpur .
PETALING JAYA [ 15 August 2010 ]- Meskipun kerajaan telah mengumumkan akan bertindak tegas terhadap pesalah kes buang bayi, ia masih gagal memberi kesedaran malah perbuatan itu berlaku lagi. Kali ini, mayat seorang bayi perempuan ditemui dalam sebuah beg sandang yang tersangkut di tebing Sungai Tambun, Kota Damansara di sini hari ini.
 
 dipetik dari - http://episodeperjuangan.blogspot.com/

Friday, August 13, 2010

Ramadhan Bulan Penuh Keberkatan

Assalamualaikum w.b.t,
Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana Dia memberi peluang kepada kita sekali lagi menghirup kerahmatan dan keberkatan Ramadhan tahun ini. Di awal ramadhan tahun ini kita dikejutkan dengan beberapa berita yang menyentap hati kita berkaitan remaja yang mengandung diluar nikah dan hari ini 4 kes pembuangan bayi berlaku setelah salah sebuah negeri mengumumkan penubuhan sekolah bagi remaja yang mengandung ini. Kemana rahmat dan keberkatan Ramadhan ?

Sayugia, kalau dilihat kepada keberkatan ramadhan pada pendapat saya, bukan kerana bulan ramadhan tersebut kerana bulan Ramadhan tetap tiba walau buruk mana pun akhlak manusia. Ramadhan itu mulia kerana padanya diturunkan Al-Quran. Sebagaimana hebatnya umat Arab terdahulu kerana mereka membawa amanah menjunjung ajaran al-Quran. Hebatnya Makah dan Madinah kerana ia menjadi pusat turunnya al-Quran.

Maka akan hebat mana-mana umat yang menjunjung intipati al-Quran. Selama mana sesuatu umat itu berpegang teguh dengan ajaran al-Quran maka selagi itulah mereka akan diangkat oleh Allah dan dipandang mulia. Hari ini umat Islam dipandang rendah, dihina atau terpinggir bukan kerana ekonomi mereka atau material mereka atau ketinggalan dalam penguasaan ilmu! tetapi kerana mereka hina di sisi Allah.

Pelbagai program, berpuluh-puluh teori dari cendikiawan, pemikir untuk mengatasi kebejatan sosial seperti tiada apa-apa kesan kerana al-Quran dipinggirkan. Mana mungkin ada jalan keluar selagi petunjuk al-Quran ditinggalkan. Sedang Allah dengan tegas menyebut dalam ayatnya 
"Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, dijadikan  baginya jalan keluar..."
Bahkan kita lihat tindakan setengah pihak seperti mencabar ketetapan Allah! Nauzubillah.

Oleh itu, sempena Ramadhan kali ini, marilah kita sama-sama membina azam, bertekad dan berdoa agar kita dapat menghidupkan kembali al-Quran dalam diri, keluarga dan orang yang di bawah tanggungjawab kita. Dan kita menyeru kepada semua muslimin dan muslimat agar bersatu hati menjunjung perintah Allah dan  menjadikan al-Quran sebagai panduan dalam segenap kehidupan...

Dan akhir sekali, sempena Ramadhan, bulan maghfirah ini, marilah kita pohon keampunan dari Allah di atas kealpaan kita selama ini. Wallahu A'lam

Wednesday, August 11, 2010

Ramadhan Menjana Muslimin Bertakwa

Kemuncak kepada keberkesanan kefardhuan puasa Ramadhan ialah menjadikan Muslim yang berpuasa itu tergolong dalam kalangan orang yang bertakwa, seperti yang ditegaskan dalam ayat 183 surah  al-Baqarah yag bermaksud "... agar kamu menjadi orang yang bertakwa"
Takwa mempunyai pelbagai pengertian, sebagai rumusannya takwa adalah kemuncak takut kepada Allah SWT iaitu mentaati Allah SWT dengan mengerjakan segala perintahNya serta apa yang dibawa oleh Rasul s.a.w dan meninggalkan segala larangannya.

Bagaimana kita mampu meraih kedudukan takwa ?
1. Takut kepada Allah SWT

Perasaan takut ini boleh dijelmakan melalui soalan-solan seperti Takut sekiranya dimatikan dalam keadaan tidak beriman kepada Allah SWT, takut apakah kita boleh menjawab soalan dalam kubur, Apakah ia boleh mendapat syafaat Rasulullah sedang dalam kehidupan seharian jauh dari sunnah baginda.

2. Beramal dengan seluruh kandungan  al-Quran
Al-Quran mengandungi semua perkara yang bersangkutan kehidupan manusia, petunjuk ke jalan kebenaran dan sebagai panduan yang lengkap.

3. Redha dengan apa yang ada pada diri.
Ramadhan banyak mengajar kita dengan sifat redha. Ia membuang sifat tamak, suka berlebihan dan pembaziran sebaliknya mengajur amalan sedekah dan besederhana dengan kekurangan.

Friday, August 6, 2010

Ahlan Ya Ramadhan

Persediaan Menyambut Ramadhan

Ramadhan menjelang lagi,  Apakah kita benar-benar bersedia dengan kedatangannya? Persoalan ini penting agar kedatangan ramadhan kali ini benar-benar memberi kesan sebagaimana matlamatnya iaitu menjadikan individu itu tergolong dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Allah S.W.T telah menegaskannya menerusi ayat 183 surah al-Baqarah yang bermaksud "Wahai orang-orang yang beriman! difardhukan ke atas kamu puasa seperti mana difardhukan ke atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa."

Persediaan yang dituntut termasuklah dari segi minda, fizikal dan naluri. Rasul s.a.w menegaskan persediaan dari sudut minda adalah bergembira dengan kedatangannya. Kedatangan Ramadhan merupakan berita gembira bagi orang-orang yang beriman kerana ia membawa seribu rahmat, maghfirah dan janji syurga. Sudah pasti orang yang mengetahui kelebihan Ramdhan akan bersukacita dengan kedatangannya.

Kedatangan Ramadhan juga menuntut persediaan fizikal dengan memperbanyakkan amal khususnya berpuasa di bulan Rejab dan Syaaban. Ini melatih fizikal dan mental bagi menghadapi Ramadhan.

Manakala dari sudut naluri pula memerlukan kita bermuhasabah diri dengan melihat sejauhmana hubungan kita dengan Allah sepanjang tahun! Adakah kita benar-benar menepati tuntutan agama atau sebaliknya, seperti mengabaikan solat, tidak komited dengan program agama atau terlibat dengan aktiviti maksiat dan banyak melakukan kemungkaran. Oleh itu sebagai persediaan kita haruslah memperbanyakkan taubat, meningkatkan amalan seperti membaca al-Quran, bersedekah, melakukan amalan-amalan sunat dan menambah ilmu dengan menghadiri majlis - majlis  tazkirah dan seumpamanya.

Mudah-mudahan Ramadhan kali ini benar-benar meninggalkan bekas dalam kehidupan kita.. wallahu a'lam

Friday, July 16, 2010

Jumaat Yang Indah

Pagi Jumaat....

Pada setiap Jumaat, selepas selesai menunaikan solat Jumaat, seorang Imam
dan anaknya yang berumur 7 tahun akan berjalan menyusuri jalan di kota itu
dan menyebarkan risalah bertajuk "Jalan-jalan Syurga" dan beberapa karya
Islamik yang lain.


Pada satu Jumaat yang indah, pada ketika Imam dan anaknya itu hendak keluar
seperti biasa meghulurkan risalah-risalah Islam itu, hari itu menjadi amat
dingin dan hujan mulai turun.


Anak kecil itu mula membetulkan jubahnya yang masih kering dan panas dan
seraya berkata "Ayah! Saya dah bersedia"


Ayahnya terkejut dan berkata "Bersedia untuk apa?". "Ayah bukankah ini
masanya kita akan keluar menyampaikan risalah Allah"


"Anakku! Bukankah sejuk keadaan di luar tu dan hujan juga agak lebat"


"Ayah bukankah masih ada manusia yang akan masuk neraka walaupun ketika
hujan turun"


Ayahnya menambah "Ayah tidak bersedia hendak keluar dalam keadaan cuaca
sebegini"


Thursday, July 8, 2010

Solat atau Sembahyang ?

Hampir kebanyakan umat Islam hari ini tidak terlepas daripada menggunakan istilah "Sembahyang" yang merujuk kepada "Solat." Tetapi pada hakikatnya, istilah "Sembahyang" mempunyai maksud atau pengertian yang terdapat unsur "Syirik."

Professor Hasbi As Siddiqi di dalam salah satu bukunya, membahas perkataan "Sembahyang." Katanya; "Sembahyang di ambil daripada perkataan "Sembah" dan "Hyang" yang merujuk kepada nama dewa - dewa yang disembah oleh penganut Agama Hindu dahulu kala. "Sembahyang" juga diertikan sebagai "menyembah berhala yang bernama Hyang."

Dua pakar Bahasa Indonesia, yang salah seorangnya pernah datang ke Malaysia, mengajar di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), iaitu Dr Daniel juga telah mengesahkan bahawa istilah "Sembahyang" merujuk kepada "menyembah dewa yang bernama Hyang."

Orang Buddha pergi ke Tokong, Orang Hindu pergi ke Kuil dan Orang Kristian pergi ke Gereja menggunakan istilah "Sembahyang," terserahlah kepada mereka, kerana memang terdapat unsur "Syirik" dalam ibadah mereka. Tetapi Umat Islam, Tidak sesuai sekiranya, "Solat" juga diistilahkan sebagai "Sembahyang", yang mana pada asalnya kata sembahyang itu merujuk kepada "menyembah dewa bernama Hyang."

Kalau boleh ubahlah ayat seperti seorang ibu mengarahkan anaknya bangun untuk menunaikan Solat Subuh. "nak, bangun!. pergi "Sembahyang Subuh," kepada "nak, bangun!. Pergi "Solat Subuh." Solat lebih tepat istilahnya

Mungkin sebahagian daripada kita, akan menganggap bahawa hal ini hanyalah hal yang remeh dan tidak begitu penting. Tetapi bagi mereka yang mempunyai kesedaran Agama dan memetingkan kualiti ibadah, akan sentiasa berhati-hati dan mengambil perhatian akan hal seperti ini.

Semoga Allah merahmati usaha kita. Amin!

- Intan Nor Shahifah

Monday, May 31, 2010

Titah Ucapan DYTM Raja Muda Perak Sempena Hari Guru Peringkat Negeri

Bismillahi Rahmani Rahim.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera.

Alhamdulillah, Beta bersyukur ke hadrat ILAHI kerana dengan izin dari Nya juga, Beta dan Raja Puan Besar dapat berangkat ke Majlis Sambutan Hari Guru Tahun 2010, peringkat Negeri Perak Darul Ridzua. Beta dan Raja Puan Besar adalah produk yang telah dihasilkan melalui asuhan kedua ayahanda-bonda, dilengkapi pula dengan didikan para guru yang telah membimbing Beta berdua dengan penuh dedikasi, komitmen, keikhlasan dan kejujuran. Beta berdua amat terhutang budi dan amat berterima kasih kepada guru-guru yang begitu besar dan banyak jasanya.2. Hasrat mengadakan sambutan Hari Guru di peringkat kebangsaaan mula disuarakan dalam tahun 1994 oleh Matlye Whyte Woodridger, seorang guru di Arkansas, Amerika Syarikat. Puan Woodridge telah merintis usaha menghubungi pemimpin-pemimpin politik dan tokoh-tokoh pendidikan memohon supaya diabadikan satu hari setiap tahun sebagai tanda pengiktirafan terhadap profesion guru.

3. Suara tersebut adalah antara suara yang digemakan supaya pengabadian penghormatan terhadap guru itu dilaksanakan secara lebih struktural dan lebih formal. Sebenarnya, rasa hormat terhadap guru itu adalah satu lumrah semula jadi yang telah sedia tersemai di hati insan yang
mempunyai akal budi serta budaya berterima kasih. Guru itu pada asalnya, tumbuh dan membesar dalam alam agama lantas memenuhi tanggung jawab yang difitrahkan untuk memenuhi seruan tuhan.

4. Tanggung jawab mengajar, bermula sejak terciptanya manusia. Di peringkat awal tamadun manusia, tugas guru itu dilaksanakan oleh tokoh-tokoh agama, dari kalangan paderi, sami, pendeta, ulama dan imam. Rumah-rumah ibadat pula berperanan sebagai pusat perkembangan ilmu. Tokoh-tokoh agama itu dilihat sebagai insan suci berhati murni, dihormati dengan penuh kemuliaaan - dianggap mempunyai talian hubungan luhur dengan tuhan -dipercayai mempunyai keistimewaan luar biasa juga memiliki kuasa-kuasa kesaktian. Oleh yang demikian guru telah diletakkan di altar yang tinggi. Guru memenuhi peranan mengajar dan mendidik, menyampaikan pengetahuan dan mengembangkan ilmu; guru adalah pengajar dan pengasuh, baik dari perkataan begitu juga dari perlakuan yang dijadikan ikutan, panduan dan pegangan. Kata-kata seorang guru itu, terutama dalam bentuk mantera, serapah dan jampi, digambar bagaikan air jernih yang mengalir dari gunung-ganang yang tinggi, melimpahkan rahmat, membawa kesuburan ke setiap pelosok lembah ia mengalir.

5. Bermula dari tahun 3500 sebelum Masihi, pelbagai bentuk tulisan mula dicipta, diperkenal dan dimajukan oleh pelbagai tamadun. Penciptaan huruf dan tulisan telah mengupayakan ilmu dapat disampaikan dengan lebih meluas lalu mempengaruhi corak penyebaran ilmu, beralih dari bentuk lisan dan hafalan kepada bentuk penulisan dan bacaan. Pendidikan yang pada asalnya bersifat eksklusif, merupakan satu kemewahan dan satu keistimewaan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh kumpulan elit agama dan elit pemerintahan lalu dapat disampaikan kepada kumpulan sasar yang lebih besar lagi luas.

6. Masyarakat yang terus berkembang telah membina tamadun kehidupan. Pelbagai sistem dan strata telah diperkenalkan dari segi peranan dan tanggung jawab guru, merangkumi kaedah dan kandungan pengajaran yang lebih telus lagi teratur. Akhirnya guru itu menjadi satu profesion yang memiliki struktur yang tersusun serta organisasi yang luas.

7. Kaedah pengajaran dan profesion keguruan kini memiliki identiti profesionalisme dengan wajah dan rupa bentuk yang dikenali oleh dunia hari
ini. Nyatalah, sebagai satu profesion, keguruan menjadi satu profesion yang telah melalui transformasi, memungkinkan berlakunya proses pendemokrasian ilmu, berubah dari aktiviti elitis di kalangan kumpulan yang kecil, menjadi aktiviti massa milik rakyat. Di banyak negara, profesion guru merupakan antara profesion yang paling besar dan paling ramai anggotanya.

8. Menghormati guru bukanlah budaya baru. Ia adalah budaya sejagat, diamalkan dalam setiap kebudayaan. Peradaban-peradaban awal baik di Mesopotamia, di China dan di India begitu juga ajaran Islam meletakkan guru pada tahap kemuliaan yang tinggi. Guru dirujuk sebagai ‘unmia’ dalam peradaban Mesopotamia, membawa maksud ‘bapa sekolah’. Autoriti mutlak guru tidak pernah dipertikaikan; guru diberi hak mendisiplinkan murid secara ketat, termasuk mempunyai kuasa memukul murid dengan kayu apabila melakukan kesalahan.

9. Confucius dipilih sebagai tokoh guru terbaik dari kalangan yang terbaik oleh masyarakat Cina. Conficius telah menjaguhi falsafah pendidikan untuk semua tanpa diskriminasi dan berpegang kepada prinsip bahawa setiap pelajar wajib diajar berdasarkan tahap keupayaaan masing-masing. Seawal tahun 1939, Kementerian Pelajaran China telah mengisytiharkan tarikh kelahiran Conficius, 28 Ogos sebagai tarikh sambutan Hari Guru, diubah dalam tahun 1952 kepada 28 September berdasarkan penemuan kronologi akan kesahihan berhubung tarikh lahir beliau. Peradaban Cina amat memuliakan guru. Hari ini negara China mengisytiharkan Hari Guru sebagai salah satu dari tiga hari yang diberikan cuti umum selain dari Hari Jururawat dan Hari Wartawan.

10. Peradaban India mensifatkan Guru sebagai cahaya yang memberikan panduan, membantu mencipta persekitaran yang membawa kepada pembangunan dan kemajuan. Peribahasa lama India yang diajar kepada anak-anak berbunyi ‘Maa, Pitha, Guru, Daivam’ bermaksud ‘Ibu, Ayah, Guru, Tuhan’ membuktikan taraf pengiktirafan masyarakat Hindu terhadap guru. Bermula dari tahun 1952, tarikh 5 September, ditetapkan sebagai Hari Guru di India, mengambil sempena tarikh kelahiran Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, seorang tokoh pendidikan yang berpengaruh dalam bidang falsafah dan perbandingan agama, kemudiannya diangkat ke taraf negarawan apabila dilantik menjadi Presiden India yang kedua. Dr. Radhakrishnan teguh dengan pegangan bahawa dalam sesebuah negara, para guru memiliki minda terbaik.

11. Islam adalah agama berpaksikan ilmu, berteraskan kitab suci AL- QURAN. Istilah dakwah menuntut kepada ummah melakukan kegiatan-kegiatan penyeruan kepada risalah yang dibawa oleh Islam. ALLAH Subhanahu Wataala meletakkan kewajipan ke atas ummah Nya agar beramal dan mengembangkan ilmu yang memerlukan peranan guru. Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alai Wassalam menggalakkan umat Baginda untuk bukan sahaja menguasai tetapi turut berkongsi ilmu dan menyampaikan pengetahuan. Guru dimuliakan dengan gelaran ulama dan imam. Pengiktirafan masyarakat Melayu terhadap guru agama dimanifestasikan melalui gelaran Tuan Guru. Antara tokoh-tokoh utama ulama Islam yang pengajaran mereka menjadi panduan pegangan adalah Imam Shafie, Imam Hanapi, Imam Maliki dan Imam Hambali, masing-masing telah meninggalkan khazanah ilmu yang amat berharga serta legasi pengajaran yang sukar ditandingi.

12. Islam melihat guru sebagai profesion yang sangat mulia. Para guru dianggap bukan sahaja dapat membantu ummah di dunia tetapi akan dapat membantu murid yang taat di hari perhitungan nanti. Malah ilmu bermanfaat yang diajar merupakan salah satu dari amalan yang dapat dijadikan bekalan apabila berakhirnya hayat seseorang anak Adam itu. Oleh itu budaya menghormati guru merupakan sebahagian dari seruan yang terkandung dalam ajaran Islam. Negara-negara Islam di Teluk, merangkumi Arab Saudi, Bahrain, Egypt, Emiriah Arab Bersatu, Jordan, Libya, Morocco, Oman, Qatar, Tunisia, dan Yemen telah menetapkan 28 Februari sebagai tarikh sambutan Hari Guru yang dirayakan secara serentak di wilayah tersebut.

13. The International Conference on Education yang berlangsung di Panama dalam tahun 1943, telah memilih tarikh 11 September sebagai tarikh sambutan Hari Guru di Amerika Latin, mengambil peringatan akan tarikh kematian Domingo Faustino Samiento, seorang tokoh pendidik dan ahli politik Argentina. Republik Czechkoslovakia pula memilih 28 March sebgai Hari Guru mengambil sempena tarikh lahir Jean Amos Komensky. Komensky adalah seorang pemikir, ahli falsafah, penulis dan pendidik yang dirujuk sebgai Tokoh Guru Negara. Komensky yang dilahirkan dalam tahun 1592 telah mempelopori pemikiran bertoleransi dan menegaskan betapa pentingnya perdamaian dicapai melalui dialog secara berterusan di antara negara. Tiga abad
kemudian, pemikiran Komensky menjadi realiti, apabila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ditubuhkan pada 24 Oktober 1945.

14. Masyarakat Iran menyifatkan Guru sebagai profesion yang kudus dan mempunyai martabat tinggi dari sudut agama. 1 Mei dipilih sebagai Hari Guru tanda menghormati kematian syahid Ayatollah Morteza Motahhari pada tahun 1980. Ayatollah Morteza Motahhari adalah seorang penulis terkenal dan guru yang amat dihormati. Afghanistan telah sekian lama bergolak dengan diselubungi krisis kepimpinan dan konflik politik. Hanya 6% bajet negaranya diperuntukkan untuk program pelajaran. Guru-gurunya bukan sahaja bergaji rendah malah bayaran gaji sering tertangguh kerana negaranya sedang menghadapi kesulitan aliran tunai. Namun ia tidak melunturkan semangat guru-guru di Afghanistan; Hari Guru tetap disambut pada 23 Mei setiap tahun.

15. Iraq dalam sejarah, adalah tanah dan bumi yang dikembarkan dengan perkembangan ilmu. Di tanah ini lahirnya peradaban agung sejak enam milenium sebelum Masihi; di bumi ini terciptanya huruf dan tulisan. Baghdad adalah kota Metropolitan - kota ilmu pada zaman pertengahan dan di era kegemilangan Islam. Ilmu dan guru adalah elemen penting memakmurkan kota Baghdad, menjadi tempat berhijrahnya murid dari serata dunia. Salah urus dan salah tadbir telah memusnahkan segala-galanya. Persengketaan dalaman antara mazhab dan antara kaum, membawa kepada Perang Teluk yang kemudiannya membuka laluan kepada campur tangan kuasa besar telah membawa Iraq kepada kehancuran. Hari ini, Iraq kekurangan 3,500 sekolah, 2,751 sekolah berada dalam keadaan rosak, 2,400 sekolah kehilangan peralatan dan kelengkapan, 1,000 pusat yang dinamakan sekolah hanyalah berbentuk khemah ataupun dibina dengan tanah selut dan tanah liat. Meskipun demikian, ia tidak pula mematahkan semangat guru-guru untuk mengadakan sambutan Hari Guru pada 1 Mac setiap tahun. Malah sambutan Hari Guru itu turut diisi dengan program-program yang menyuarakan tuntutan supaya keadilan dapat dilaksanakan kepada warga bumi Iraq.

16. Profesion keguruan memiliki sejarah yang panjang dan laluan yang jauh hingga akhirnya sampai ke peringkat mendapat pengiktirafan badan antarabangsa. 5 Oktober 1966 adalah tarikh yang menandakan guru di seluruh dunia telah melakukan lompatan gergasi apabila Persidangan Antara Kerajaan menerima perakuan UNESCO/ILO berhubung status guru. Perakuan tersebut
memberikan guru di seluruh dunia instrumen akan definisi tanggung jawab dan hak. Pada 5 Oktober 1994, UNESCO turut melancarkan Hari Guru Sedunia.

17. Demikian laluan dan perjalanan, demikian pencapaian dan pengiktirafan, demikian kemajuan dan perkembangan yang telah dicapai oleh profesion keguruan. Satu profesion yang hebat, merupakan tenaga gergasi yang berjaya merentas sempadan politik – sempadan ideologi, sempadan agama - sempadan budaya. Demikian penyatuan satu kekudusan tujuan -demikian percantuman satu kemurnian hasrat, memenuhi visi - melaksanakan misi peradaban, dengan persamaan niat dan keselarian tujuan untuk mengilmukan umat manusia, khususnya kepada generasi muka supaya menjadi insan terpelajar lagi berilmu - agar menjadi insan-insan yang lebih berjaya.

18. Malaysia telah memilih 16 Mei sebagai Hari Guru. Pada tarikh tersebut dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu telah menerima cadangan-cadangan Laporan Jawatankuasa Pelajaran yang dikenali sebagai Laporan Razak untuk dijadikan Dasar Pelajaran bagi negara ini. Sambutan pertama Hari Guru bertemakan ‘Peranan Guru Dalam Pembangunan Negara’ telah diadakan pada 16 Mei 1972.

19. Hari ini terdapat 380,031 guru yang berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia; 219,766 di sekolah rendah dan 166,265 di sekolah menengah. Angka tersebut merupakan 1.5% dari jumlah penduduk negara. Perangkaan semasa menunjukkan 3,112,901 murid kini berada di sekolah rendah sementara 2,304,023 murid berada di sekolah menengah; menjadikan jumlah murid yang berada di bilik darjah di seluruh negara seramai 5,416,924 orang, menghampiri 21 peratus dari jumlah penduduk negara. Ini bermakna, gabungan guru dan murid yang terdiri dari 22.5 peratus penduduk negara, berada dalam institusi yang dinamakan sekolah.

20. Jika sekolah itu laksana sebuah taman, maka ianya adalah taman pendidikan yang sedang disemai dengan 5.4 juta pepohon yang berusia di antara enam hingga sembilan belas tahun, dan diamanahkan penjagaan dan pertumbuhannya kepada 386,031 tenaga terlatih bergelar GURU. Setiap hari, 5.4 juta insan ini akan meninggalkan rumah atau asrama, menuju ke bilik-bilik darjah. Dari kalangan mereka, adalah bakal Perdana Menteri dan ahli jemaah menteri, bakal hakim dan peguam, bakal mufti dan imam, bakal doktor dan
jururawat, bakal jurutera dan juruteknik, bakal anggota polis dan anggota tentera, bakal olahragawan dan seniman, bakal guru dan profesor; dan dukacita dinyatakan ada juga nanti kerana tersalah contoh dan tersisir haluan, akan berakhir dalam tahanan dan menghuni sel-sel penjara.

21. Setiap hari juga lebih 380,000 guru turut menuju ke destinasi yang sama, memenuhi amanah untuk memastikan 5.4 juta pepohon ini akan dapat disubur dan dibesarkan. Ingatlah! pepohon muda ini sama sekali tidak harus terlalu dijadikan bahan uji dan bahan kaji kepada pelbagai eksperimen hingga akhirnya mereka menjadi mangsa dan terpaksa membayar dengan harga kegagalan yang tinggi. Bahawa pepohon yang terlalu kerap diubah-ubah dari tapak ke tapak, dicabut dari taman ke taman, dipindahkan dari ladang ke ladang, akhirnya akan rosak akarnya - lalu pertumbuhan pohon menjadi terbantut. Kearifan dan kebijaksanaan guru adalah penentu untuk memastikan pohon-pohon ini tumbuh subur, berdahan dan bercabang, rendang merimbun, berbunga segar dan berbuah lebat.

22. Mohandas K.Ghandi menyifatkan sebaik-baik kitab seorang murid adalah gurunya. Untuk itu kekuatan seseorang guru itu terletak kepada sifat dan wataknya dan bukan kepada kelulusan akademik yang dimilikinya atau kekananan jawatan yang disandang. Para guru dengan itu, hendaklah diberikan kepercayaan dan sokongan menggunakan budi bicaranya, kearifan dan kebijaksanaan mengikut kesesuaian taman pendidikan masing-masing. Formula yang terlalu umum dan terlalu ketat, dibimbangkan boleh membantutkan pertumbuhan pohon-pohon muda ini, di samping menghalang guru-guru memperkenalkan inovasi dan kreativiti yang lebih releven dan lebih sesuai aplikasinya di taman pendidikan masing-masing. Sedarilah! tidakkan bunga dapat berkembang, jika ditanam pada musim yang salah dan tidakkan pokok dapat berbuah, jika disemai di tapak yang gersang.

23. Kebelakangan ini negara sedang menyaksikan fenomena baru yang amat negatif dan sangat merosakkan. Perilaku kurang beradab dan kurang bersopan, tingkah dan perbuatan yang sangat asing dengan kehalusan budaya bangsa, dilakukan bukan dari kalangan orang yang kurang berpelajaran tetapi oleh kalangan yang memiliki kelayakan profesional dan kelulusan pengajian di peringkat tinggi. Bahawa aspek moral dan aspek disiplin adalah komponen penting ketika merangka resipi pendidikan bangsa. Penumpuan semata-mata terhadap pencapaian akademik hingga
mengorbankan elemen-elemen adab dan sopan, dibimbangkan akan menghasilkan insan-insan yang tandus berbudi pekerti. Kayu ukuran pencapaian institusi bagaikan semakin taksub kepada gred pencapaian pelajar dalam peperiksaan awam. Aspek budi bahasa, sopan santun, adab dan akhlak serta aspek penyemaian niali-nilai ikhlas, jujur dan amanah semakin sehari semakin kurang diberikan perhatian.

24. Akibatnya berlaku kesediaan melakukan apa sahaja untuk mencapai gred terbaik di dalam peperiksaan, baik oleh ibu bapa, murid dan termasuk sebilangan kecil guru-guru hingga ke peringkat menjejas integriti keilmuan dan melanggar rukun asas pendidikan. Kini, pada musim-musim peperiksaan, telah sering kali dilaporkan berlakunya insiden kertas soalan yang dibocorkan; kejadian yang Beta tidak pernah terfikir boleh berlaku ketika Beta masih seorang murid di Sekolah St. John Kuala Lumpur dan ketika Paduka Bonda Beta, Tuanku Bainun masih berkhidmat sebagai seorang guru.

25. Adakah dunia telah terlupa akan prinsip asas yang harus dibekalkan dan diperlengkap dalam usaha pembangunan insan; betapa pentingnya elemen disiplin untuk anak-anak dapat membezakan antara yang baik dengan yang buruk, antara amal makruf dan nahi mungkar, akan nilai dan kebenaran, akan kejujuran dan keikhlasan. Bagaimana nanti rupa bentuk pemimpin negara dan nakhoda institusi di masa hadapan, untuk melaksanakan amanah negara dan tanggung jawab institusi, jika sifat-sifat ikhlas dan jujur tidak lagi berada dalam darah daging mereka. Maka janganlah disesalkan di kemudian hari, bila semakin banyak kejadian pecah amanah, amalan rasuah dan perilaku salah guna kuasa yang mengakibatkan penderitaan kepada kehidupan warga dan kehancuran kepada sebuah negara bangsa.

26. Bahawa matlamat pendidikan itu tidak sekadar untuk menghasilkan robot industri hingga dunia seolah-olah dijadikan gedung pemprosesan data, berakhir dengan pembinaan masyarakat yang sangat mekanikal karakternya. Negara wajib merasa bimbang jika budaya pendidikan hari ini terlalu teknikal tumpuannya, sekadar berjaya menyiapkan individu yang berupaya mengendalikan teknologi tetapi menyisihkan tanggung jawab untuk memberi makna dan nilai kehidupan kepada insan-insan muda yang sedang berada di taman sekolah. Jika insan-insan muda ini gagal dibangunkan secara seimbang, masa hadapan dunia dan alam semesta akan turut menjadi tempang dan
berpotensi mengundang kepada berlaku lebih banyak kerosakkan dan bencana.

27. Pada masa yang sama, tidaklah adil untuk meletakkan sepenuh tanggung jawab membina generasi muka kepada masyarakat guru. Masa hadapan negara malah masa hadapan dunia sebenarnya ditentukan oleh dua institusi utama, pertama: rumah dan keluarga, kedua : sekolah dan guru. Minda dan roh anak-anak yang berada dalam usia formatif itu tersangat halus; satu permulaan salah yang berlaku di dalam keluarga, boleh merosakkan orientasi - berpotensi memesong hala tuju hidup mereka. Pemikiran dan perlakuan anak-anak amat dipengaruhi dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka dengar dan dari apa yang mereka didedahkan di dalam keluarga. Pengaruh keluarga terhadap anak-anak diakui dalam budaya bangsa seperti tercermin melalui peribahasa ’kemana tumpahnya kuah, kalau tidak ke pinggan nasi’, “bapa borek, anaknya rintik”, ’bagaimana acuan begitulah kuihnya’. Pembinaan karakter generasi muka akan berakhir dengan ketidakseimbangan apabila sekolah semakin sehari semakin ditambah beratkan dengan tanggung jawab yang sepatutnya dilaksanakan di rumah. Bersadarkan semangat berat sama dipikul, ibu bapa wajib tampil ke hadapan membantu guru dalam tugas membentuk karakter. Institusi keluarga sama-sama bertanggung jawab untuk membantu usaha institusi sekolah supaya lebih berkesan dalam usaha menyemaikan roh keinsanan dan dalam usaha menyuburkan pepohon kemanusiaan.

28. Disiplin sama sekali tidak harus dikompromikan kerana ia akan memberi mesej yang salah kepada anak-anak. Ibu bapa wajib tampil ke hadapan, bersama guru mendisiplinkan anak-anak. Mereka sepatutnya menjadi kumpulan pertama membantu pihak berkuasa sekolah menghormati peraturan dan undang-undang. Ibu bapa wajib seia-sekata mengenakan disiplin ketat terhadap anak-anak. Jangan terlalu cepat memamah cerita anak-anak lalu melatah menyalahkan guru, hingga ada guru yang diugut dan ada guru yang diserang. Sebaliknya Ibu bapa wajib menjadi pendukung utama untuk mempertahankan maruah dan martabat guru begitu juga mempertahankan tradisi keunggulan dan keagungan sekolah.

29. Profesion guru sarat dengan cabaran, tanggung jawab dan beban kerja yang telah sekian lama dilaksanakan oleh insan-insan yang cekal lagi sabar, insan-insan yang telah melaksanakan tugas dengan penuh amanah dan
integriti, insan-insan yang telah berjaya memberikan inspirasi dan motivasi kepada anak didik mereka. Para guru laksana bintang-bintang yang menyinarkan cahaya di langit malam, membantu menerangi alam, untuk menjadi panduan kepada umat manusia. Jasa guru amatlah besar, pengorbanan guru wajib dihargai. Semoga segala pengorbanan dan khidmat murni para guru, mendapat ganjaran dunia - ganjaran akhirat. Sewajarnyalah insan-insan ini diberikan pengiktirafan mulia oleh negara dan warga. Negara telah mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Pengisytiharan tersebut hendaklah disusuli dengan pengisian acara yang memperlihatkan bahawa masyarakat guru itu benar-benar dihargai dan dapat memberikan mereka rasa bangga. Hari Guru hendaklah dianjurkan dengan aktiviti yang membuatkan guru-guru merasakan mereka dimuliakan oleh warga dan negara; hari yang mereka akan merasa gembira kerana dihargai. Apalah ertinya pengisytiharan tersebut, jika mereka sendiri yang terpaksa berpenat jerih, mengaturkan program dan pening kepala untuk mencari sumber pembiayaan. Guru-guru sewajarnya dijadikan tetamu istimewa hingga mereka benar-benar berasa istimewa pada hari tersebut dengan apresiasi yang dibuktikan melalui pelbagai usaha dan kegiatan yang dirintis oleh ibu bapa, dianjurkan oleh masyarakat, dikelolakan murid.

30. Dengan lafaz Bismillahi Rahmani Rahim, Beta dengan sukacitanya merasmikan Perayaan Hari Guru Tahun 2010 Peringkat Negeri Perak Darul Ridzuan.

Wabillahi taufik, walhidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Friday, May 14, 2010

Yang Patah kan Tumbuh Yang Hilang Berganti

Hari ini salah seorang staf di PPD Manjung akan bertukar ke JPN.

Satu majlis yang sedeehana diadakan bagi meraikan perpindahan beliau dan sebagai tanda terima kasih atas sumbangan yang di berikan.
Saudara Hafizul Staf bahagian Kewangan akan bertukar ke Ipoh atas permohonan beliau untuk bertugas di tempat yang berhampiran dengan rumah beliau. Beliau sebelum ini berulang-alik dari Ipoh setiap hari kini boleh bersama isteri dan seorang anak.

Tahniah diucapkan diatas perpindahan beliau.Pn. Mazwin mengganti beliau di unit pembangunan. Selamat datang!

Monday, May 3, 2010

Tahniah !

Saya baru terima berita Us Nazmi baru mendapat cahaya mata kedua. Isterinya Ustazah Noor Aisyah selamat melahirkan bayi lelaki di hospital Ipoh.

Tahniah ! dan selamat bercuti, seminggu je !

Monday, April 26, 2010

Apa Salah Kami?

27 April 10, Pagi ini baca berita, dipaparkan isu pencabulan kanak-kanak di gereja katolik. Sebelum ni kita dikejutkan denga kes-kes pencabulan kanak-kanak, penderaan dan kes buang bayi dalam negara dengan angka yang cukup membimbangkan. Kenapa ia berlaku dalam negara kita yang meletakkan Islam sebagai agama rasminya, sebilangan besar penduduknya beragama Islam dan adat ketimurannya yang dibanggakan?
        Saya terbaca satu artikel yang ditulis oleh Sasterawan Azizi Hj. Abdullah, cukup menyentuh jiwa saya. Jadi saya paparkan di sini untuk bacaan bersama...


Jangan Bunuh Kami!

Proses Kelahiran ManusiaSeramai 2 juta kami diseluruh dunia di gugurkan setiap tahun. 750 ribu dilakukan oleh remaja yang belum berkahwin dan 6 daripada 10 gadis sudah tidak ada perawan lagi.

Kamilah, janin!!

Apa salahnya dua juta kami ini? Kami tidak berdosa dan tidak punya apa-apa dosa tetapi kamilah generasi alam rahim yang sangat malang, si janin.

Seorang cendiakwan Pilipina, Kardinal Sin berkata; “Tempat yang paling berbahaya di dunia adalah dalam rahim.”

Memang benar pun. Akan kami cerita akibat kebiadaban ini. Yang demikian kekejaman apakah yang dilakukan oleh engkau dan bolehkah kami panggil ibu, yang memiliki rahim yang bererti penyayang?

Barulah kami tahu, dunia bukan saja diporakperanda oleh orang-orang politik, kekejaman jenayah dan bencana alam tetapi juga oleh engkau-engkau yang mengakhiri sebuah kehidupan kami.

Maaf, walaupun risikonya dari kebajingan dan kebinatangan sang lelaki tetapi oleh kerana engkau memiliki rahim janin kami maka yang bertanggung jawab mengakhiri hayat kami tentulah engkau-engkau.

Janganlah bunuh kami, wahai... yang sudah engkau lakukan berabad lamanya.


Proses Kelahiran Manusia


Kami mau menyebut bahawa engkau adalah pengguguran, yang melupus dan melekangkan kami atas nama tiket ini. Engkaulah wahai pengguguran yang paling celaka. Engkaulah yang menghancur kehidupan kejaninan kami yang bakal menjadi umat manusia, yang bakal mewarisi khalifah-khalifah untuk mewarisi sejarah dunia.

Tadi dikatakan satu anggaran seramai 2 juta kami digugurkan, menafikan hak untuk hidup. Bagaimana pun hasil kajian Allan Guttmacher Institute melaporkan setiap tahun sekitar 55 juta kami digugurkan. Ini bererti setiap hari seramai 150,658 warga kami digugurkan, atau setiap minit seramai 105 nyawa diragut sewaktu kami masih dalam rahim.

Kenapa? Apa salah kami?

Proses Kelahiran Manusia

“Bacalah dengan nama TuhanMu Yang Menciptakan.
Dia telah mencipta manusia dari segumpal darah.
Bacalah, dan TuhanMulah Yang Maha Pemurah,
Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam
Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya
-Al-Alaq 1-5.

Huduhkah kami? Hinakah kami? Aibkah kami? Masakan boleh dihukum huduh kalau kami masih setitik mani, segumpal darah beku dan kami yang bernama janin?

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” –At-Tin 4

Tolong hentikan perbuatan ini. Tolong! Baik dalam bentuk sains atau pun perbomohan tradisional. Kami adalah generasi janin. Jangan nafikan hak kami untuk hidup.

Jangan! Janganlah, baik dalam bentuk aborsi alami mahupun aborsi buatan. Jangan, jangan masukkan kami dalam abortus provocatus criminalis.

Baik yang berstatus ibu atau belum berstatus ibu... jangan! Janganlah menghentikan kelangsungan kandungan. Kami ada di dalamnya.

Ini masalah komplek, perkara kekejaman dan tidak berperikemanusiaan. Ini mencakupi nilai agama, moral, etika kemanusiaan. Ini masalah biologi.

Seperti surah Al-Alaq di atas, para pakar biologi telah lama memberitahu bila dan di mana kehidupan kami bermula. Ilmu moden sudah sampai kepada satu tahap bahawa kehidupan manusiawi bermula pada saat kamilah: janin, titik yang akan melahirkan nasab dan generasi. Ini fakta ilmiah, bukan omongan, bukan falsafah, bukan spekulasi, bukan sebuah teori.

Ulangilah baca Al-Alaq.

Proses Kelahiran Manusia

Maukah kami dibunuh juga atas nama janin, atas nama setitik mani, atas nama segumpal darah? Jangan... jangan!

Sejak dulu ada satu kelompok para doktor terkemuka dalam laporan ilmiah mereka, ‘amicus curiae’ kepada Dewan Berdaulat Amerika, menunjukkan satu silkus pembentukan peribadi kami terjadi di saat setitik mani. Ilmu moden yang merangkumi embriologi, fetologi, genetika, perinatologi dan biologi membuktikan terbentuknya syahsiah seorang manusia sudah bermula dari dalam rahim lagi.

Kamilah itu!

Proses Kelahiran Manusia

Ia bukan saja ilmiah tapi ada faktanya. Seketul janin di saat memasuki minggu ketujuh kami sudah menunjukan bentuk dan juzuk-juzuk organ tubuh orang dewasa. Struktur otak kami pun menyerupai struktur dewasa yang mampu mengirimkan rangsangan untuk penyelarasan fungsi organ lain. Jantung kami mula berdenyut. Perut sudah mencairi pencernaan. Hati kami mewujudkan sel-sel darah dan ginjal kami mulai berfungsi menapis asam urin dari darah kami, janin. Otot dan lengan kami mampu bergerak.

Mahu juga membunuh kami? Apa dosa kami. Bukankah yang berdosa engkau?

Proses Kelahiran Manusia


Sudah lama dunia ditempek dengan sipongangnya bahawa sains perubatan telah berhasil mengembangkan teknologi kedoktoran moden. Mereka mampu membuktikan kehidupan kami dimulai pada saat-saat putik pembuahan. Jangan terkejut. Engkau sendiri yang makan buah asam, asalnya sebiji putik, hasil dari debunga dan pergelutan sperma.

Maka teklonogi ultrasound telah menjadi peralatan perubatan yang upaya menggambarkan keadaan dalam rahim, sarang kepompong kamilah. Teknologi inilah yang mampu manusia, termasuk engkau dapat melihat kami dalam rahim engkau. Aduh, alangkah bahagianya janin berada dalam rahim, satu-satunya nama Tuhan Yang Maha Penyayang.

Di sana engkau dapat melihat kami menghela nafas, menggerak-gerak tubuh, menendang menerjah lembut kulit engkau yang memborol. Engkau akan dapat melihat kami kencing. Transvaginal sonography telah menampakan kepada engkau jantung kami yang berdenyut pada usia kami 3 minggu sahaja.

Tidak kasihankah engkau? Bukankah kami dalam keampunan dan kerahiman rahim?
- Azizi Abdullah

 

Tuesday, April 20, 2010

HARI INI HARI DIA, ESOK MUNGKIN HARI KITA


Saya Rohaiza Bte Ishak. Saya merupakan guru Kemahiran Hidup di MRSM Muar. Tujuan saya menulis email ini ialah untuk memohon belas kasihan dari pembaca kerana anak kedua saya yang bernama NurHannah Bte Mohamed Helmi berusia 3 bulan tidak sihat.
Ketika bersalin, anak saya lemas kerana tali pusat keluar lebih kurang 40 minit sebelum saya bersalin. Ini menyebabkan anak saya lemas kerana tidak mendapat oksigen kerana tali pusat sudah terkeluar.
Apabila doctor scan (MRI) otak anak saya, doctor menyatakan bahawa anak saya terencat akal kerana sel-sel otak telah mati kerana kekurangan oksigen. Hanya Allah yang tahu apa yang saya rasa ketika itu.
Kaki bagaikan tidak jejak ke bumi. Muka saya pucat bagaikan tiada darah lagi. Hampir 3 minggu saya mengambil masa untuk terima hakikat apa yang doctor terangkan mengenai anak saya. Hari-hari saya menangis. Saya rasakan hati saya kosong.
Selepas 3 minggu saya cuba berkongsi masalah dengan teman sekerja. Semangat saya mula datang apabila ada rakan yang mengalami situasi yang sama seperti saya iaitu anak mereka lemas ketika bersalin. Doktor juga menyatakan anak mereka terencat akal. Tetapi kuasa Allah mengatasi segalanya dan anak mereka alhamdulillah sihat. Tetapi saya akui bahawa saya hanya insan yang lemah. Kadang-kadang saya kuat, kadang-kadang saya lemah sangat.
Rakan menasihati saya agar perbanyakkan solat hajat, baca yassin dan bersedekah. Alhamdulillah. Saya melakukan semua nasihat yang mereka berikan. Perkembangan terbaru tentang anak saya ialah dia masih lagi belum boleh menghisap dan menelan. Minum susu menggunakan tiub yang dimasukkan terus ke perut. Suction machine pula digunakan untuk menyedut air liur kerana anak masih tidak boleh menelan.
2 minggu lepas anak dimasukkan ke hospital kerana jangkitan kuman pada paru2. Ketika itu keadaan anak terlalu lemah menyebabkan doctor sukar mencari urat anak. Pilihan kedua ialah masukkan line hingga ke tulang.
Sekali lagi anak saya diduga iaitu selepas 3 hari kaki anak bengkak. Apabila doctor buat x-ray, rupanya kaki anak saya patah kerana dicucuk ketika memasukkan line.Pergerakan anak saya tidak seaktif bayi kerana kesan kurangnya oksigen di otak ..tambahan pula kaki kanan anak bersimen.
Hanya Allah tempat saya mengadu. Jika boleh, biarlah saya yang menanggung semua kesakitan itu, bukan anak saya yang berumur 3 bulan. Minum guna tiub, tak tahu menelan…kaki pula bersimen.
Kalian bayangkanlah bagaimana perasaan seorang ibu yang menjaga janin dalam kandungan bagaikan menatang minyak yang penuh. Tetapi selepas lahir, begitu besar ujian untuk anak saya.Terus terang saya katakan bahawa ini adalah ujian yang maha-maha besar dalam hidup saya. Saya bersyukur kerana Allah menguji saya kerana Dia sayangkan saya dan anak.
Dikesempatan ini saya memohon, merayu dan menagih simpati agar kalian dapat meluangkan masa untuk melakukan sembahyang hajat agar kesihatan anak saya pulih dan jauhkanlah anak saya dari sebarang kecacatan.
Andainya terlalu berat permintaan saya, bacakanlah Al-Fatihah. Jika permintaan ini juga berat, cukuplah kalian mengucapkan INSYAALLAH agar anak saya sihat, dijauhkan dari kecacatn dan dipulihkan kerosakan pada otaknya. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kalian, doa kalian dimakbulkan. Hanya Allah yang mampu membalas budi kalian.
Saya juga memohon agar kalian dapat forwardkan email ini kepda rakan-rakan kalian agar dapat membantu anak saya. Kesihanilah anak saya kerana dia terlalu kecil untuk memahami erti kesakitan. Jika ada nasihat, pengalaman dan ilmu..emailkanlah kepada saya rozex_3056@yahoo. com.my. Di sini saya sertakan panduan sembahyang hajat. Mudah-mudahan bolehlah kalian amalkan jika ingin memohon sesuatu hajat. Percaya dan yakinlah bahawa Allah maha mendengar doa dari hambaNya

Wednesday, April 7, 2010

Bacalah ! (Iqra')

Bagaimana menanamkan minat membaca?
Pelbagai usaha telah dilakukan untuh tujuan tersebut tetapi rakyat Malaysia masih tergolong dalam kalangan masyarakat yang kurang membaca. 2 buah buku setahun ! itu pun jenis bacaannya akhbar, komik dan majalah.
Jadi bagaimana memupuk minat membaca. Usaha berterusan perlu dilakukan antaranya :
1.  Kepentingan Ilmu
     Memahami bahawa agama sangat mengambil berat tentang kepentingan ilmu apabila menurunkan wahyu pertama dengan perintah Iqra'.
2.  Sekiranya membeli belah atau bersiar-siar jadikan kunjungan ke kedai buku sebagai satu kemestian. Mulakan buku-buku ilmiah yang mudah, menarik. Kalau boleh pastikan buku-buku tersebut ada nilai-nilai seperti nilai tauhid, cintakan jihad dan keberanian, bencikan maksiat dan memupuk akhlak yang mulia.
3.  Adakan perbincangan, ulasan bersama ahli keluarga atau rakan-rakan.
4.  Wujudkan perpustakaan mini atau bilak bacaan.
5.  Pastikan bahan bacaan mudah dicapai.
6.  Jadikan buku sebagai hadiah
7.  Jauhkan atau elakkan perkara yang boleh membunuh minat membaca seperti  menonton TV berlebihan atau salah pilih kawan (jenis yang tidak minat membaca)

Wednesday, March 24, 2010

Fadhilat Bercium???

Ahli perubatan mendapati bahwa berciuman baik untuk kesihatan... ..
Bercium itu bukan hanya membuat seseorang merasa senang, tapi juga
efektif melawan banyak penyakit. Apa saja keuntungan berciuman bagi
kesihatan?

* Berciuman dalam waktu lama boleh membantu sistem sirkulasi kita.
Ketika berciuman, detak jantung makin cepat hingga 110 degupan jantung
per minit.

* Setelah berciuman, paru-paru bekerja lebih keras. Kira-kira 60 tarikan
nafas per minit, dibandingkan dalam nafas normal, hanya 20 kali tarikan
nafas per minit. ini baik untuk mencegah sakit paru-paru.

* Beberapa doktor gigi percaya, bahawa berciuman merupakan tindakan
pencegahan gigi berlubang. Berciuman menstimulasi air liur yang boleh
menghancurkan asam yang menutupi gigi.

* Berciuman yang berlangsung lebih dari 3 minit membantu kita melawan
stress. Berciuman dalam waktu lama boleh menghancurkan hormon stress.

lagi... kelebihan berciuman .....huhuhu!

1. Pasangan yang memberi ciuman perpisahan setiap pagi kepada pasangan
hidupnya rata-rata memiliki waktu 5 tahun lebih lama dari yang tidak
melakukan rutin ini.

2. Berciuman baik untuk mendorong kepercayaan diri. Membuat seseorang
merasa dihargai dan memberi ketenangan diri.

3. Berciuman membakar kalori, 2-3 kalori per minit dan menggandakan
tingkat metabolis. Ada yang mengatakan, bahwa dengan berciuman bergairah
tiga kali per hari (setidaknya 20 detik per ciuman) boleh membantu
menghilangkan berat badan.

4. Berciuman dikenal sebagai penghilang stress. Berciuman penuh ghairah
boleh menghilangkan ketegangan, mengurangi energi negatif, dan
memproduksi rasa sihat, menurunkan hormon stress.

5. Berciuman menggunakan setidaknya 30 otot wajah dan mencegah pipi
kendur. Otot pipi yang menegang karena ciuman yang bergairah mampu
membantu kulit lebih halus dan meningkatkan peredaran darah.

6. Berciuman baik untuk jantung, menurunkan tekanan darah dan
kolesterol.

7. Mereka yang sering berciuman jarang mendapat masalah perut.

8. Selama berciuman, antibiotik diproduksi tubuh dikeluarkan melalui air
liur. Air liur juga dipercayai sebagai anestetik yang membantu
mengurangi sakit. 


admin

Lepas baca ni, paling busuk pun ciumlah pasangan suami isteri anda sekali pun jadilah sblm pi keje kew..lagi byk lagi bagus!..xkisahlah sape2 leh start dulu..hehe.. jgn segan2..byk fadhilatnyer. ....yg  lum kahwin, jgn mandai2 nak cium pakwe/makwe anda sekalian lak..neraka hukumnya..buat pedoman jek dulu..hehe.. 
Selamat bercium-ciuman. ..hehehehe. .kasi forward ramai2..biar pasangan anda/kawan2 kita hubungan suami isteri jadi mesra gitu & x cari org lain..insya Allah..